- А - Б - В - Г - Ґ - Д - Е - Є - Ж - З - И - І - Ї - Й - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Ю - Я -
- Га - Гб - Гв - Гд - Ге - Гж - Ги - Гі - Гл - Гм - Гн - Го - Гп - Гр - Гу - Гх - Гю - Гя - Г' -

Правопис українських слів на літери ГЛ

глава́ - (голова)
главк - (орган управління в міністерствах і відомствах колишнього Радянського Союзу що відав підприємствами якої-небудь галузі промисловості)
главко́м - (головнокомандувач) [розм.]
глаго́л - (мова) [церк.-слов.]
гладе́нький - (гладкий)
гла́дкий - (без загинів виступів
гла́дкість - (від: гладкий)
гладу́н - (товстун) [розм.]
гладуне́ць - (глечик) [діал.]
гладу́ха [розм.]
гладу́шник - (чистотіл) [діал.]
гладу́щик - (глек) [діал.]
глас - (голос) [книжн.]
гласи́ти - (промовляти щось дуже важливе; говорити стверджувати)
гла́сний - (прилюдний)
глевки́й - (схожий на мокру глину; недопечений - про хліб; не до кінця сформований; недозрілий; повільний у рухах неповороткий - про людину).
глей - (мул)
гле́йкий - (який липне не розсипається - про землю).
глиб - (глибина)
глиби́нка [розм.]
глиби́ти [діал.]
гли́бка [діал.]
Глибо́ка - (районний центр в Україні)
гли́боко [форма з наголосом на другому складі 'глибоко' вживається рідко]
глибо́цький - (від: Глибока)
Глибо́чиця - (річка місцевість)
гли́ва [діал.]
гли́вий [діал.]
гли́зявий [діал.]
гли́нути [рідко]
гли́нянка [розм.]
глип [діал.]
гли́пати [діал.]
гли́пнути [діал.]
гли́сник - (паслін)
глистю́к [розм.]
глитая́ка [зневажл.]
гли́ця - (хвоя)
Глі́бівна - (по батькові)
Глі́бович - (по батькові)
Глі́нка - (прізвище у росіян білорусів
Гло́бине - (районний центр в Україні)
глоди́на [розм.]
глоти́ти - (тіснити) [діал.]
глоти́тися - (товпитися тіснитися)
глузд [розм.]
глуз [розм.
глуми́ти [рідко]
1 2 3