- А - Б - В - Г - Ґ - Д - Е - Є - Ж - З - И - І - Ї - Й - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Ю - Я -
- За - Зб - Зв - Зг - Зґ - Зд - Зе - Зє - Зж - Зз - Зи - Зі - Зй - Зк - Зл - Зм - Зн - Зо - Зп - Зр - Зс - Зу - Зц - Зч - Зш - Зщ - Зь - Зю - Зя - З' -

Правопис українських слів на літери ЗД

здава́тися - (визнавати себе переможеним; покладатися; посилатися)
здаве́н [розм.]
здаве́ць - (здавач) [рідко]
зда́вна [рідко]
зда́вну [рідко]
зда́лека [рідко]
зда́леки [діал.]
зда́леку [рідко]
здалі́к [розм.]
здаля́ [рідко]
зда́ний - (якого здали)
зда́ння - (думка) [діал.]
зда́тися - (визнати себе переможеним; покластися; послатися)
здвига́ти [рідко]
здвига́тися - (підніматися підноситися)
здви́гуватися - (підніматися рушатися з місця)
Здвиж - (річка в Україні)
Здви́ження - (християнське свято)
здебі́льш [рідко]
здерев'яні́лий - (який завмер застиг на місці)
зде́ржано [розм.]
зде́ржати [розм.]
здиба́ти [діал.]
зди́бочки [вживається переважно у фразеологізмі]
здима́ти - (знімати) [діал.]
зди́міти [діал.]
здиня́ти - (зняти) [діал.]
здира́тися - (відділятися зніматися)
зди́рник [розм.]
зди́рниця [розм.]
зди́рця [діал.]
зди́рщик [розм.]
зди́рщина [розм.]
зди́рщиця [розм.]
здих [вульг.]
здиха́ння - (вмирання)
зди́хати - (позбутися чого-небудь) [діал.]
зди́хатися - (позбутися чого-небудь)
здихля́ [розм.]
зді́йснений - (який здійснився)
здійсне́нний - (який можна здійснити)
здійсни́мий - (здійсненний) [розм.]
здійсни́мість - (здійсненність) [розм.]
зді́яти [рідко]
зді́ятися [безос.
здоби́ток [рідко]
здо́біль - (багато) [діал.]
здобрі́ти [розм.]
здовж [розм.]
здого́нити - (наздоганяти)
Здолбу́нів - (місто в Україні)
здолі́ти - (здолати) [рідко]
здо́лу [рідко]
здоро́в [фам.]
1 2