- А - Б - В - Г - Ґ - Д - Е - Є - Ж - З - И - І - Ї - Й - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Ю - Я -
- Са - Сб - Св - Сг - Сд - Се - Сє - Си - Сі - Ск - Сл - См - Сн - Со - Сп - Ср - Сс - Ст - Су - Сф - Сх - Сц - Сш - Сь - Сю - Ся -

Правопис українських слів на літери СО

соба́ка - (тварина) [у жіночому роді вживається рідше]
собака́р [рідко]
собакува́то - (жорстоко недоброзичливо)
собарня́ - (собачня) [розм.]
собацю́ра [розм.]
соба́чина - (м'ясо)
соба́чник - (про людину)
собачня́ [розм.]
собі́чити - (привласнювати) [діал.]
соболи́ця [розм.]
со́ватися [розм.]
со́вгалка - (ковзанка) [розм.]
со́вганка [розм.]
со́вгання [розм.]
со́вгати [розм.]
совере́н - (англійська монета)
Совє́тськ - (місто в Росії)
Совє́тський - (районний центр в Україні)
сові́т - (порада) [розм.]
совіта́ти - (радити; радитися) [діал.]
совіта́тися - (радитися) [діал.]
сові́ти - (соловіти) [розм.]
Со́вки - (місцевість)
со́вковий - (від: совка)
совма́нитися - (плентатися; тинятися) [розм.]
совману́ти - (штовхнути) [діал.]
со́вський - (від: Совки)
Согдіа́на - (стародавня держава)
содо́м - (крайнє безладдя; метушня шум; крайня аморальність
содо́ма - (те ж що 'содом')
Сож - (річка в Східній Європі)
со́зівець - (член товариства спільної обробки землі) [іст.
со́зівський - (від: 'соз' - товариство спільної обробки землі) [іст.
Созо́н - (ім'я)
Созо́нівна - (по батькові)
Созо́нович - (по батькові)
Созо́нтівна - (по батькові)
Созо́нтович - (по батькові)
сойм - (сейм парламент)
со́ймик - (провінційний сейм) [іст.]
со́ймовий - (сеймовий) [іст.]
Сока́ль - (місто в Україні)
соки́рки - (рослина)
соки́рник [діал.]
Сокиря́ни - (районний центр в Україні)
со́кіл - (птах)
со́кір [розм.]
соко́лик - (птах)
соколи́ха [розм.]
соколи́ця [розм.]
сокори́на [розм.]
сокори́ти - (про курей)
сокоти́ти [діал.]
Соко́тра - (острів в Індійському океані)
сокоту́ха - (курка)
Сокра́т - (історична особа)
солдатня́ [зневажл.]
солдафо́н [зневажл.]
солдафо́нство [зневажл.]
Соліка́мськ - (місто в Росії)
соліте́р - (черв'як)
солове́йко - (про птаха)
соло́вий [рідко]
солові́ти [розм.]
Соловки́ - (архіпелаг)
1 2 3 4 5 6