- А - Б - В - Г - Ґ - Д - Е - Є - Ж - З - И - І - Ї - Й - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Ю - Я -
- Са - Сб - Св - Сг - Сд - Се - Сє - Си - Сі - Ск - Сл - См - Сн - Со - Сп - Ср - Сс - Ст - Су - Сф - Сх - Сц - Сш - Сь - Сю - Ся -

Правопис українських слів на літери СТ

стабілі́н - (органічна сполука)
стабілітро́н - (вимірний прилад)
стабілотро́н - (генератор)
ста́вець - (ставник; дерев'яна тарілка)
стави́дло - (ставище)
ставко́вий - (від: ставок)
ста́вляти - (ставити) [розм.]
ставни́й - (який має гарну статуру)
ставни́к - (свічник)
Ста́врополь - (місто в Росії)
стада́р [діал.]
ста́дій - (стародавня міра довжини) [іст.]
стадни́ця - (стайня) [рідко]
ста́єр - (бігун на довгі дистанції)
ста́єчка [діал.]
стаже́р - (стажист) [рідко]
стаже́рка [рідко]
ста́йно - (зграєю) [рідко]
стака́то - (коротко уривчасто - про спосіб виконання музичного твору)
сталагна́т - (утвір із сталактитів та сталагмітів)
стали́тися - (гартуватися)
Ста́лін - (псевдонім або прізвище)
Сталінгра́д - (назва м. Волгоград - 1925-1961 рр.)
ста́лінка - (тип квартири) [розм.]
сталь - (метал)
Стамбу́л - (місто в Туреччині)
стаму́ха - (велика крижина занесена морською течією на мілину)
стан - (торс)
стани́ця - (загін вершників; адміністративна одиниця; населений пункт)
Стани́чно-Луганське - (районний центр в Україні)
стані́н - (мінерал)
Станісла́вів - (кол. назва міста Івано-Франківськ - до 1958 р.) [іст.]
Станісла́вівна - (по батькові)
Станісла́вович - (по батькові)
станісла́вський - (від: м. Станіслав)
станка́ч - (станковий кулемет) [розм.]
ста́новий - (у граматиці)
Станови́й хребет - (гірська система)
станови́ти - (ставити) [розм.]
станови́тися - (ставати) [розм.]
стано́вище - (обставини)
стано́к - (від: стан - торс)
стано́чник - (верстатник) [рідко]
стано́чниця - (верстатниця) [рідко]
стано́чок - (від: стан - торс)
ста́нути - (розтанути)
ста́ня [діал.]
стар [поет.]
стара́ти [діал.]
старе́нька - (стара жінка)
ста́рець - (старик)
Стари́й Крим - (місто в Україні)
стари́к - (стара людина)
старина́ - (давнина; старики - збірне)
стари́ня - (старі люди) [рідко]
стари́ця - (старе річище)
ста́рка - (горілка)
старни́к - (торішня трава) [діал.]
Старобе́шеве - (районний центр в Україні)
Старобі́льськ - (місто в Україні)
старобі́льський - (від: Старобільськ)
1 2 3 4 5 6 7 8 > 12
На сторінку