- А - Б - В - Г - Ґ - Д - Е - Є - Ж - З - И - І - Ї - Й - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Ю - Я -
- Са - Сб - Св - Сг - Сд - Се - Сє - Си - Сі - Ск - Сл - См - Сн - Со - Сп - Ср - Сс - Ст - Су - Сф - Сх - Сц - Сш - Сь - Сю - Ся -

Правопис українських слів на літеру С

сало́п [рідко]
сало́пний [рідко]
сало́пчик [рідко]
са́льва [рідко]
Сальвадо́р - (держава)
са́львія [рідко]
са́льдо - (баланс)
са́льпа - (тварина)
сальцесо́н - (сальтисон) [розм.]
сама́нка [розм.]
Сама́ра - (місто в Росії)
сама́рій - (хімічний елемент)
Самарі́я - (регіон у Палестині)
Самарка́нд - (місто в Узбекистані)
са́мба - (танець)
Са́мбір - (місто в Україні)
са́мбо - (вид боротьби)
самбу́к - (бузина)
Са́мбурки - (місцевість)
самвида́в - (тиражування творів без участі видавництв переважно в радянські часи)
са́мий - (у сполученні з іншими словами)
Самі́йлівна - (по батькові)
Самі́йлович - (по батькові)
са́міт - (нарада на найвищому рівні)
са́мка - (самиця)
са́мо - (вживається у складі словосполучення 'так само')
Самоа́ - (архіпелаг; держава)
Самови́дець - (літературний псевдонім)
самови́пробування - (з відтінком закінченості дії)
самовла́да - (самовладання) [рідко]
самовла́дця - (самодержець) [арх.]
самовро́док - (зерно шматок благородного металу)
самогра́й - (самовар) [жарт.]
самозапа́лювач - (пристрій)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 67
На сторінку