- А - Б - В - Г - Ґ - Д - Е - Є - Ж - З - И - І - Ї - Й - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Ю - Я -
- Да - Дб - Дв - Дг - Дд - Де - Дє - Дж - Дз - Ди - Ді - Дк - Дл - Дм - Дн - До - Дп - Др - Дс - Дт - Ду - Дх - Дь - Дю - Дя - Д' -

Правопис українських слів на літеру Д

Дворі́чна - (районний центр в Україні)
дворня́га [розм.]
двору́кий - (про істоту)
двору́чний - (про пилку)
дворя́к - (селянин що працює у панському дворі)
дворя́нчик [зневажл.]
двоскла́дний - (з двох частин)
двоскладо́вий - (з двох складів)
двохсоткілограмо́вий - (200-кілограмовий)
двохсотлі́тній - (200-літній)
двохсотлі́ття - (200-ліття)
двохсотмільйо́нний - (200-мільйонний)
двохсотрі́чний - (200-річний)
двохсотрі́ччя - (200-річчя)
ДДТ - (дихлордифенілтрихлоретан)
де [вживається також як сполучне слово]
Деба́льцеве - (місто в Україні)
дебе́лий [розм.]
дебелі́ти [розм.]
де́бет - (рахунок)
дебі́т - (об'єм)
дебо́ш [розм.]
дебоши́р [розм.]
дебр - (яр улоговина)
Де́брецен - (місто в Угорщині)
девана́гарі - (різновид письма)
Де́вентер - (місто в Нідерландах)
деві́з - (вислів)
деві́за - (вексель)
дев'ятигра́дусний - (9-градусний)
дев'ятиде́нний - (9-денний)
дев'ятикілометро́вий - (9-кілометровий)
дев'ятикла́сний - (9-класний)
дев'ятику́тний - (9-кутний)
дев'ятилі́тній - (9-літній)
дев'ятиметро́вий - (9-метровий)
дев'ятимі́сячний - (9-місячний)
дев'ятирі́чний - (9-річний)
Дегтярі́ - (місцевість)
дедеро́н - (волокно)
дезабільє́ - (легкий домашній одяг) [арх.]
дезидера́т - (предмет) [рідко]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 32
На сторінку